• Escola Bressol Flor de Neu

Projecte Patis

Les estratègies dels infants per provar i experimentar són prou riques si l’espai i els materials de què disposen els permeten experimentar, jugar i aprendre. L’objectiu d’aquesta proposta és afavorir el joc lliure de l’infant, facilitar que decideixi per ell mateix amb quin material vol jugar utilitzant la seva creativitat i tot desenvolupant la imaginació, la destresa, la força física i les relacions. El material es compon d’una immensa varietat d’objectes sense cap ús en concret, per tal que cada infant els faci servir segons el seu nivell evolutiu.

Aquestes propostes de material pretenen:

  • Afavorir el joc autònom dels infants i la relació tant amb els seus companys com amb els adults.
  • Respectar la seva individualitat i fomentar el propi desenvolupament.
  • Manifestar els seus sentiments i emocions i canalitzar-ne les respostes.