• Escola Bressol Flor de Neu

Llunes (d’1 a 2 anys)

ADAPTACIÓ

El procés d’adaptació és el temps que necessitarà l’infant per acostumar-se a l’escola bressol; un espai que li és completament estrany, amb persones i companys que no coneix, i unes rutines i ritmes diferents de casa.

És del tot aconsellable portar a terme l’adaptació  progressiva: consisteix en evitar al principi, si és possible, llargues estades de l’infant a l’escola. Cada nen/a és únic i cal donar el temps necessari perquè cadascú trobi el seu lloc.

La majoria ploren quan el pare, mare, avis… se’n va. Això és una reacció positiva, no preocupant; així expressen que hi estan en desacord, i és bo que ho facin. També hi ha una minoria que no ploren o d’altres que ho expressen més tard.

És molt important que estigueu  segurs i confiats amb l’escola i amb l’educadora del vostre fill/a, si és així transmetreu aquests sentiments a l’infant i afavorireu el procés d’adaptació.

L’escola ja posa recursos per facilitar l’adaptació com:

 • Al juny reunió informativa de com afrontar i facilitar l’adaptació dels nostres fills o filles.
 • entrevistes personals educadora, infant i família. En aquesta trobada hi estarà present el vostre nen o nena, que tindrà l’oportunitat de jugar i conèixer l’espai, l’educadora…
 • Respectem els objectes que el nen o nena, els primer dies, pugui portar de casa a l’escola, ja que fan d’enllaç entre un espai i l’altre.
 • Els espais de l’escola estan pensats per acollir els infants en un clima tranquil i acollidor.
 • Mantenim un contacte directe i diari amb la família.

Per part de les famílies:

 • Cal acomiadar-vos de l’infant, no l’enganyeu, digueu-li que tornareu a buscar-lo.
 • Procureu no fer canvis a casa durant aquest període, per exemple, treure el xumet, canviar – lo d’habitació…

COSES QUE PASSEN I CAL SABER.
Les mossegades i les agressions a l’escola bressol.

Tant els petons com les mossegades són conseqüències de les emocions que sentim.

Les mossegades  ens poden semblar no naturals i agressives, però l’infant entre 1 i 3 anys  no és conscient  que fa mal. La majoria de les vegades, aquest comportament es deu a la curiositat natural i a la falta de llenguatge verbal; si fos capaç de dir ”no et puc explicar el que vull”, “em fan mal les dents”….si pogués fer-ho, segurament ho faria i no mossegaria.

Les agressions infantils que es produeixen a l’escola no són un signe d’agressió personal. El nen/a no planeja les seves accions, no hi té intencionalitat; en aquestes edats és instint.
Les mans i les dents són les primeres eines socials i aprenen a utilitzar-les en funció de què volen aconseguir.

Entenem que no és fàcil acceptar-ho. Una mossegada a la galta o el braç d’un fill/a genera emocions de tot tipus: pena, ràbia, por….és normal i comprensiu.

Sabem que no és fàcil acceptar aquestes situacions quan l’agredit és el nostre fill/a. Us demanem paciència i comprensió tant per l’infant agredit com per a l’infant que agredeix.

Dia a dia les educadores es troben en la difícil situació d’explicar a aquell pare o mare…com ha estat la mossegada escandalosa que s’ha marcat  a la cara de l’infant. O bé comentar a uns pares/mares, mig empeses per la pressió dels altres, que el seu fill/a fa uns dies que mossega.

Per això ens agradaria que entenguéssiu que socialitzar-se vol dir estar en contacte amb altres nens i nenes i tenir el risc de rebre una mossegada … però també vol dir saber esperar, tolerar, compartir, afrontar frustracions i desenvolupar els mecanismes emocionals necessaris per sobreviure en el nostre món actual.

CLASSE DE LES LLUNES

Els nens i nenes d’un a dos anys no som ni els petits ni els grans de l’escola, però també fem grans progressos en autonomia, consolidació de la marxa, alimentació autònoma, control d’esfínters i, sobretot, en el desenvolupament del pensament i el llenguatge.

És l’edat on sorgeixen les relacions més conflictives sobretot per manca de recursos comunicatius verbals i de raonament i solen utilitzar l’acció com a mitjà de relació.

El joc i les activitats en aquestes edats són majoritàriament individuals, encara que esporàdicament i progressivament podem trobar alguna activitat o joc conjunt. En aquest moment evolutiu els cal molt espai per a moure’s i molts materials diferents per experimentar, manipular, descobrir tots sols.

A l’escola bressol presentem propostes que potenciïn aquesta curiositat voluntària dels infants i escollim diferents materials i activitats per potenciar la seva acció:

 • Psicomotricitat.
 • Racons de joc.
 • Projectes adaptats a la seva curiositat, interessos…
 • Contes.
 • Música.
 • Laboratoris de llum i color, textures…

LA ROBA I MATERIAL

És important que el nen/a vagi vestit el més còmode possible, amb roba a la seva mida, sense tirants, fàcil de posar i treure, ja que això li permet moure’s lliurament i l’ajuda en l’aprenentatge de vestir-se sol.

 • És convenient no abrigar-lo excessivament.
 • El calçat també ha de ser adequat i còmode.
 • Si deixeu el cotxet a l’escola, ha d’estar marcat i caldrà signar un document conforme l’escola no se’n fa responsable.
 • TOTA LA ROBA que es porti a l’escola ha d’estar marcada amb el nom i cognom. L’escola no es fa responsable de la roba no marcada.
 • La roba es dóna per rentar a casa sempre que les educadores ho considerin necessari. Cal tornar-la l’endemà per no quedar sense.

Detallem a continuació la roba i material que considerem necessària.

DE 1 A 2 ANYS (LLUNES)

 • 2 “bodys”.
 • 1 parell de mitjons.
 • 1 conjunt de roba.
 • 1 samarreta vella i gran per fer pintura.
 • 1 pitet per cada àpat diari.
 • 10 manyoples de bany.
 • 2 tovalloles de lavabo.
 • 1 paquet de bolquers.
 • 1 paquet de bosses de plàstic 25×30.
 • 2 bates per l‘àpat de dinar.
 • 1 jaqueta vella per sortir al pati.
 • 1 pinta.
 • 1 xumet si s’escau (marcat amb una veta).
 • 2 tovalloles petites (amb una beta per penjar-les).
 • 1 motxilla.
 • 1 got (de plàstic que no es trenqui).
 • 2 capses de mocadors de paper.
 • 2 fotos de carnet.
 • 1 foto familiar.

Cal que la jaqueta de casa, porti una veta per penjar-la.

ORIENTACIONS SANITÀRIES.
ACORDS PRESOS SOTA SUPERVISIÓ MÈDICA.

Aspectes de salut.

És imprescindible que, al moment de portar un nen/a a l’escola bressol, tingui un control pediàtric correcte.

Per poder matricular el nen/a, s’ha d’entregar un informe del seu pediatre/a on consti l’estat de salut, desenvolupament i vacunació (cada curs escolar s’haurà de renovar).

A la nostra escola és obligatori portar les vacunes que marca el calendari.

L’objectiu d’aquestes orientacions és augmentar la immunitat infantil i protegir els nens/es contra malalties serioses i de transmissió per a les quals hi ha vacunes.

Malalties i medicació.

Els nens/es petits posseeixen un sistema immunitari encara reduït, que els fa molt susceptibles a infeccions; tots sabem que, a aquesta edat, emmalalteixen més sovint que quan són grans.

No es donarà cap medicament sense recepta  mèdica que contingui la data, la dosi i la durada del tractament.

Quan a l’escola bressol hi arriba un nen/a malalt exposa als altres al perill de contagi. L’escola no té les condicions adequades per resoldre la situació de malaltia. Per ambdues raons convé que cap malalt no entri a l’escola.

Per tal que això pugui ser realitat, és necessari que tots els pares/mares tingueu prevista, a l’hora de matricular el nen/a, una solució per als dies que el vostre fill/a es posi malalt/a (avis, cangurs, veïns…).

A la nostra escola per tal de reduir en el possible aquest risc de contagi ens regim estrictament per les normes següents:

 1. No podrà assistir cap nen/a a l’escola quan presenti:
  • Febre (a partir de 37’5ºC es trucarà a casa).Ni havent administrat un antitèrmic abans de venir a l’escola. (mínim 24hores sense febre).
  • Gastroenteritis( diarrea més de tres cops al dia), diarrea líquida o amb sang.
  • Estomatitis ( infeccions o llagues a la boca) període de baixa 48 hores amb tractament.
  • Vòmits amb descomposició  (les dues coses alhora) no es pot venir a l’escola.
  • Conjuntivitis purulenta (lleganyes amb pus) període de baixa 48 hores amb tractament. (Exceptuant  si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic indicant que no és contagiosa).
  • Erupció i altres alteracions de la pell (Exceptuant si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic indicant que no són contagioses).
  • Parasitosi intestinal (cucs, làmbies…)
  • Pediculosi (polls) sense tractament ( o amb llémenes)
  • Muguet (mal blanc) fins a la curació.
  • Angines 2 dies amb tractament i sense febre.
  • Escarlatina 48 hores des de l’inici de la medicació.
  • Galteres fins a la curació(mínim 9 dies)
  • Hepatitis fins a la curació.
  • Poliomilitis 30 dies ( germans, 15 dies).
  • Rubeola 4 dies des de l’inici de l’erupció.
  • Tosferina 8 dies des de l’inici de la medicació.
  • Tuberculosi fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat.
  • Varicel·la fins a l’assecament total de les lesions.
  • Xarampió 7 dies des de l’inici de l’erupció.
 2. Si alguna vegada fos necessari que el nen/a, tot i anant a l’escola, precisés medicació, haureu de  lliurar a l’educadora la recepta o fotocòpia d’aquesta per a qualsevol medicament inclòs els homeopàtics. El pediatra ha d’indicar-hi la dosi i l’horari; també caldrà anotar a l’agenda(cada dia) l’hora i la dosi que se li ha de donar.
 3. Davant la presència prolongada  de símptomes no esmentats abans (tos, vòmits, diarrea, dolors…) l’escola es reserva el dret d’exigir un informe del pediatre/a del nen/a on consti l’orientació del diagnòstic, la medicació i la garantia de no contagi.
 4. Si el nen/a necessita una dieta especial (per alguna intolerància) caldrà l’informe del pediatre/a.
 5. Si aquesta dieta és per una gastroenteritis sense recepta mèdica se li farà dieta com a màxim tres dies; després d’aquest dies, si ha de continuar la dieta, caldrà un paper del metge que indiqui la durada de la dieta.

ADVERTIMENT GENERAL

No es donarà el nen/a a cap persona desconeguda per les educadores. Si les persones habituals no poden recollir-lo cal que els pares avisin o bé la persona que vingui haurà de presentar el DNI del pare o de la mare.

L’escola, a l’inici de curs,  farà arribar a cada família el calendari dels dies que l’escola romandrà tancada, a part dels dies festius. Alhora que també es lliuraran els menús del curs.

Recordeu que no s’accepten baixes ni reduccions de mensualitat el mes de juliol.

Pels descomptes cal que el nen/a no hagi fet l’àpat durant tres dies seguits dins del mateix mes (cada 3 dies).