• Escola Bressol Flor de Neu

LLUNES 1,2,3,

Date: març 3, 2015 Author: Escola Bressol Flor de Neu Categories: Notícies

Atenció pares i mares de les llunes : us agraíriem que durant aquests dies ens portèssiu contes, imàtges , peluix… i tot el que

volgueu relacionat amb els xaiets.

moltes gràcies.