• Escola Bressol Flor de Neu

TOTES LES AULES

Date: novembre 3, 2014 Author: Escola Bressol Flor de Neu Categories: Notícies

CONVOCATÒRIA ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Benvolguts pares i mares:
Amb la publicació de la resolució ENS/2475/2012, de 16 setembre, per la qual s’estableix el
calendari del procés electoral per renovar els membres del Consell escolar del Centre ( sector
pares i mares). D’acord amb la normativa vigent està format per:
 La directora que n’és la presidenta.
 2 representants del claustre de professors.
 2 representants de pares i mares.
 1 representant designat per l’Ajuntament.
 1 representant del personal no docent.
Els membres del Consell escolatr del Centre s’han de reunir, com a mínim, tres cops. Un al
primer trimestre , al segon i al tercer i sempre que el convoca la seva presidenta i quan ho
sol·licita, almenys, un terç dels seus membres.
L’horari serà el que s’acordi entre tots els membres en el moment de la seva constitució.
Per tant, es convoquen eleccions de pares i mares segons el calendari següent:

3 de novembre Publicació de laconvocatòria Cartellera

3 de novembre Calendari del procés electoral i publicació dels cens electoral Cartellera

Del 4-7 de novembre Possibles reclamacions als censos.

7 novembre Sorteig per designar els membres de les meses electorals.A les 16h.

12 de novembre Constitució de les meses. Aprovació de censos.A les 16h.

10 de novembre Inici del termini de presentació de candidatures. De 9 a 17h.

14 de novembre Fi de termini de presentació de candidatures.

18 de novembre Publicació de candidats/es. Cartellera
24 novembre Votació sector pares/mares De 9 a 17h. Sala de Professors.

25 de novembre Publicació dels representants elegits .Cartellera

3 de desembre Constitució del nou Consell de Participació. A les 17h. Sala de professors.

Recordem que el Consell de Participació és l’òrgan de govern de més importància del Centre i
que els pares i mares que desitgin formar-ne part cal que passin per l’escola per tal de
formalitzar la candidatura. El termini de presentació de candidatures és del 10 al 14 de novembre
de 2014, ambdós inclosos.
Davant la importància d’aquest òrgan de Govern i pel bon funcionament de l’Escola, us
preguem que vingueu tots/es a votar el proper dia 24 de novembre de 2014, de 9 a 17
hores.
Us hi esperem.
L’EQUIP DIRECTIU
Berga, 30 de novembre de 2014